Σήμερα στο φροντιστήριο των Μαππών μάθαμε… τι ονομάζουμε εμβαδόν!

Σήμερα στο φροντιστήριο των Μαππών μάθαμε… τι ονομάζουμε εμβαδόν!